MÁSCARA ASIA

MÁSCARA ASIA

Precio habitual €2.95
 • Mascara hixiénica re utilizable.
 • Capa TNT recuberta dunha exterior e outra interior.
 • Tamaño estándar para un adulto. Cubre boca, nariz e queixo.
 • Recoméndase o uso so durante 4 horas entre lavado e lavado.
 • Lavable ata en 20 ocasións.
 • Elaborada en España.
 • Cumpre as especificacións técnicas UNE 0065:2020 que establecen os requisitos que deben cumprir as máscaras hixiénicas re utilizables.
 • Produto homologado polo laboratorio LEITAT e certificado polo organismo de control OCA (certificado Nº34/4500/20/7073)

__________

 • Máscara higiénica re-utilizable
 • Capa de TNT recubierta de una exterior y otra interior.
 • Tamaño estándar para un adulto. Cubre boca, nariz y mentón. 
 • Se recomienda su uso durante 4 horas máximo entre lavado y lavado.
 • Lavable hasta en 20 ocasiones.
 • Elaborada en España.
 • Se recomienda su uso durante un máximo de 4 horas entre lavado y lavado.
 • Cumple las especificaciones técnicas UNE 0065:2020 que establecen los requisitos que deben cumplir las máscaras higiénicas re-utilizables. 
 • Producto homologado por el laboratorio LEITAT y certificado por el organismo de control OCA (certificado Nº34/4500/20/7073)