POLÍTICA DE PRIVACIDADE


En FILLOS DO MAR garantimos a túa privacidade cando utilices os nosos servizos. Para iso, dispoñemos dunha política que establece como se procesan e protexen os teus datos persoais: En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 21 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámosche que os teus datos persoais incorporaranse a ficheiros propiedade de FILLOS DO MAR con fins de xestión de clientes, publicidade e prospección comercial, incluíndo o envío (vía e-mail ou outros medios electrónicos) de comunicacións comerciais sobre produtos, servizos, ofertas, promocións e noticias.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais, enviando un correo electrónico a fillosdomar@gmail.com

 

 ___________________

 

 

En FILLOS DO MAR garantizamos tu privacidad cuando utilices nuestros servicios. Para ello, disponemos de una política que establece cómo se procesan y protegen tus datos personales:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 21 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), te informamos que tus datos personales se incorporarán a ficheros propiedad de FILLOS DO MAR con fines de gestión de clientes, publicidad y prospección comercial, incluyendo el envío (vía e-mail u otros medios electrónicos) de comunicaciones comerciales sobre productos, servicios, ofertas, promociones y noticias.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento prestado para el envío de comunicaciones comerciales, enviando un correo electrónico a fillosdomar@gmail.com